Technológie

Využívame najmodernejšie technológie, ktoré garantujú bezpečnosť a stabilitu našich systémov. Ich základom sú overené mechanizmy od renomovaných spoločností dlhodobo pôsobiacich v oblasti zabezpečovania elektronických platieb.

Serverové systémy, komunikačné zariadenia, ako aj ostatné prvky bezpečnostnej infraštruktúry sú postavené na platformách práve týchto významných producentov. Prostredníctvom pobočkovej siete, či autorizovaných partnerských spoločností nám poskytujú maximálnu podporu. Naše platformy sú škálovateľné , flexibilné, robustné a spoľahlivé. S cieľom dosiahnuť nadštandardnú dostupnosť systémov a bezpečnosť služieb sme infraštruktúru produkčnej prevádzky umiestnili do priestorov profesionálnych dátových centier. Všetky zariadenia využívané pri kritických službách sú do systému zapojené redundandne s dostatočnou výkonnostnou rezervou. Na serveroch prevádzkujeme stabilné operačné systémy, ktoré sú nepretržite monitorované. Monitorovaciemu systému samozrejme podliehajú aj všetky systémové nástroje a spoľahlivá databáza. Pre správu technológií a dát vrátane pravidelného zálohovania sme vytvorili podrobné interné smernice a opatrenia, ktoré sú dôležitou súčasťou fungovania a riadenia našej spoločnosti. Dodržiavanie všetkých interných opatrení ako aj ostatných pracovných postupov podlieha pravidelnému monitoringu a kontrole.

Architektúra

Autorizácia platieb je zabezpečená robustným systémom, ktorý bol v rámci implementácie prispôsobený a doplnený o špecifickú funkcionalitu na základe našich požiadaviek. Systém realizuje autorizácie platieb v režime online, pričom súčasťou procesu realizácie platobnej transakcie je jej autorizácia voči partnerskej banke.

Systém umožňuje autorizáciu platieb v režime online (platby realizované kartou priamo zákazníkom, používané pri nákupe tovaru alebo navyšovaní kreditu, alebo pri interakcii s vernostným systémom) ako aj v režime offline (systémovo vytvorené platby spracovávané dávkovo v pravidelných časových intervaloch).

Systém riadiaci procesy súvisiace s vydávaním kariet ich systémovou správou a riadením obnovy konkrétnych kariet a podporných informácií pre ich používanie (PINov). Umožňuje riadenie portfólií kariet najrôznejších typov a druhov použiteľných vo variabilných prostrediach. Samozrejmosťou je vysoká bezpečnosť postavená na robustných HSM moduloch.

Systém zahŕňa kompletnú správu pripojených terminálov od ich aplikačného vybavenia až po kontrolu stavu funkčnosti na hardvérovej úrovni. Umožňuje vzdialenú správu a aktualizáciu sietí terminálov. Systém umožňuje prezeranie a monitoring siete prostredníctvom rozhrania aj našim partnerom a zákazníkom.

Pre efektívne zabezpečovanie špecifických procesov súvisiacich s poskytovanými službami bol vybudovaný tzv. Backoffice systém. Systém zabezpečuje integráciu externých systémov, automatické spracovanie dát, poskytuje prehľady spracovávaných dát ako aj podporu monitoringu samotného spracovania, obsahuje subsystém pre konfigurovateľný reporting dostupný cez aplikačné rozhranie na vyžiadanie ako aj časovo plánovateľný/pravidelný reporting. Systém bol vyvinutý pre potreby spoločnosti PAYWELL na mieru, je využívaný ako informačný systém pre zabezpečenie interných procesov súvisiacich s poskytovaním našich služieb. Funkcionalita systému sa preto priebežne rozširuje/upravuje na základe potrieb našej spoločnosti ako aj špecifických potrieb našich zákazníkov a partnerov.

Spoločnosť PAYWELL a.s. prevádzkuje a riadi siete platobných terminálov, pričom podporuje statické terminály (pripojené cez VPN lokálnou komunikačnou sieťou), mobilné terminály (pripojené cez APN využitím mobilnej GPRS komunikácie), ako aj kioskové terminály (statické terminály prispôsobené ich umiestneniu v samoobslužných kioskoch).